logo

Bijlage D Gebruikte databestanden

29 maart 2011

Wonen, wijken en interventies. Krachtwijkenbeleid in perspectief. Karin Wittebrood, Matthieu Permentier. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2011Gebruikte bestanden

ABF-monitoren / Woonmilieudatabase: 1998, 2002 en 2006

Integrale Veiligheidsmonitor: IVM 2009

Postcoderegister: PCR 1995-1997, 2002

Politiemonitor Bevolking / Bevolkingsmonitor Politiekorpsen: PMB 1999-2005, BMP 2006

Sociaal Statistisch Bestand: SSB 1999-2008

Volkshuisvesting Informatie Systeem: VOIS 2008

Woningbehoefteonderzoek: WBO 1998 en 2002

Woon Onderzoek Nederland: WoON 2006, 2009Menu