logo

Advies Kinderrechtenmonitor

Advies aan de Kinderombudsman voor het samenstellen van een tweede Kinderrechtenmonitor

Advies Kinderrechtenmonitor
16 april 2012, pdf, 874kB
Auteur(s)
Simone de Roos Andries van den Broek Freek Bucx E. Kleijnen A. Roest m.m.v. M. Bruning Y. van den Brink M. de Jong-de Kruijf I. Olthof K. van der Zon
Publicatiedatum
15 mei 2012
Trefwoorden
JeugdzorgJongerenKinderenZorg
Aantal pagina's
130
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0609 3

In mei 2012 verscheen bij de Kinderombudsman de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor. Daarin zijn voor een zestal kinderrechtendomeinen de meest recente cijfers van al bestaande indicatoren van (de naleving van) kinderrechten weergegeven. De Kinderombudsman heeft het SCP en de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden gevraagd advies te geven over hoe de Kinderrechtenmonitor in de komende jaren verder uitgebouwd kan worden. Hoe zouden we kinderrechten in een volgende monitor het beste kunnen onderzoeken en meten?
In het advies presenteren we een voorstel voor de opzet van de monitor voor de komende jaren en geven we per domein suggesties voor verder onderzoek. De Kinderombudsman zou periodiek (bijv. vierjaarlijks) een monitor kunnen uitbrengen die steeds dezelfde uitkomstmaten bij kinderen in kaart brengt. Dan kan gekeken worden of er een verbetering of verslechtering merkbaar is in de naleving van kinderrechten op bepaalde gebieden. Daarnaast zouden er jaarlijks enkele verdiepende studies kunnen worden verricht. Daarin kan de relatie tussen beleid, beleidsmaatregelen en uitkomsten bij kinderen aan bod komen. Verder is het voor een volgende monitor aanbevelenswaardig kinderen zelf meer aan het woord te laten over hun leefsituatie en ervaringen met de naleving van bepaalde kinderrechten. Dat kan via groepsgesprekken, interviews of vragenlijsten. Tot slot zou in de toekomst meer uitgesplitst moeten worden naar kwetsbare groepen kinderen dan ik de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor het geval is.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Advies Kinderrechtenmonitor

Menu