logo

Belemmerd aan het werk

Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen

Belemmerd aan het werk
31 juli 2012, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Maroesjka Versantvoort Patricia van Echtelt
Publicatiedatum
21 augustus 2012
Trefwoorden
ArbeidParticipatieRe-integratieSociale zekerheid
Aantal pagina's
236
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0616 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-17

Nederland stond internationaal lange tijd bekend om het hoge ziekteverzuim en de sterke groei van het aantal arbeidsongeschikten. De laatste decennia werden daarom vele beleidsmaatregelen genomen die probeerden het uitkeringsvolume te beperken en de re-integratie van mensen met gezondheidsbeperkingen te bevorderen. Hoe staat Nederland er nu voor op dit terrein? De belangrijkste trends in het ziekteverzuim, de mate van arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen komen aan de orde. Ook stelt de publicatie een aantal verdiepende vragen: Welke werkgevers zijn bereid mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen? Wat is de werking van financiële prikkels bij de re-integratie naar werk? Hoe beïnvloedt de gezondheidsbeleving de arbeidsdeelname? Welke factoren zorgen voor een succesvolle arbeidsdeelname van mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn? Biedt de toename van thuis- en telewerken nieuwe kansen om de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen te verhogen?

Deze studie kwam tot stand in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, TNO en UWV Kenniscentrum. De eindredactie was in handen van het SCP.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Belemmerd aan het werk

Menu