logo

Bijzondere mantelzorg

Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

Bijzondere mantelzorg
17 januari 2012, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Y. Wittenberg (HvA) M.H. Kwekkeboom (HvA/SCP) Alice de Boer
Publicatiedatum
17 januari 2012
Trefwoorden
Informele zorgMantelzorgMensen met een beperkingZorg
Aantal pagina's
176
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0566 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-4

Bij mantelzorg wordt meestal gedacht aan de zorg van familieleden en vrienden aan ouderen. Maar ook mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking krijgen veel zorg van hun naasten. Over de ervaringen van de mantelzorgers van deze groepen is nog niet veel bekend. In dit rapport wordt aandacht gegeven aan deze bijzondere mantelzorg. Bijzonder, omdat het hier niet zelden gaat om een zorgrelatie die een leven lang duurt en dag en nacht in beslag neemt. De mantelzorgers om wie het gaat, is gevraagd naar hun positieve en negatieve ervaringen met de zorgverlening. Er was aandacht voor hun ervaringen met de professionele hulpverlening en behoefte aan ondersteuning.
Voor het onderzoek is samengewerkt met het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam. Studenten van de HvA hebben bijgedragen aan het veldwerk. De uitkomsten zullen ook worden gebruikt in het onderwijs aan (a.s.) professionals in de zorg- en dienstverlening.

Meer info:

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Bijzondere mantelzorg

Menu