logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

COB Kwartaalbericht 2011 | 4. Josje den Ridder, Jeanet Kullberg en Paul Dekker. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2012

Gebruikte bestanden

Continu Onderzoek Burgerperspectieven: COB 2008/1 - 2011/4

Menu