logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

De virtuele kunstkar. Nathalie Sonck en Jos de Haan. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2012

Gebruikte bestanden

AVO-vervolgonderzoek Cultuur: ICT-gebruik voor cultuur 2009

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / De virtuele kunstkar / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu