logo

Emancipatiemonitor 2012

Emancipatiemonitor 2012
11 december 2012, pdf, 988kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ans Merens Marijke Hartgers (CBS) Marion van den Brakel (CBS)
Publicatiedatum
11 december 2012
Trefwoorden
EmancipatieMaatschappelijke ontwikkelingSociale ongelijkheid
Aantal pagina's
204
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0630 7
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-35
Uitgever
SCP en CBS

De laatste stand van zaken over de positie van vrouwen en mannen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, over hun financiële positie, de combinatie van arbeid en zorg en veiligheid.

In deze tijden van economische crisis is emancipatie geen onderwerp dat hoog op de maatschappelijke agenda staat. Toch is er van tijd tot tijd wel de nodige aandacht voor. Met enige regelmaat wordt er gesproken over vergroting van de arbeidsdeelname van vrouwen, zeker met het oog op de vergrijzing. En bij bezuinigingen op de kinderopvang rijst steevast de vraag welke gevolgen deze hebben voor het aantal uren dat (vooral) moeders werken.

De Emancipatiemonitor 2012 geeft een beeld van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen is de positie van vrouwen en mannen in kaart gebracht. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en veiligheid worden gepresenteerd. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de positie van jonge vrouwen en mannen. Ook zijn er thematische verdiepingen over laagopgeleide vrouwen, flexibel werken, de taakverdeling tussen partners, emancipatiegezindheid van leidinggevenden en de achtergronden van onveiligheidsgevoelens van vrouwen. Uit deze Emancipatiemonitor blijkt onder meer dat vrouwen zich staande hebben weten te houden op de arbeidsmarkt; hun arbeidsdeelname is gelijk gebleven. Mannen hebben op de arbeidsmarkt tot nu toe meer last van de economische crisis.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengen samen de Emancipatiemonitor uit, op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Emancipatiemonitor 2012

Menu