logo

Monitor Talent naar de Top 2011

Omslag voor recensies
17 augustus 2012, pdf, 546kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ans Merens
Publicatiedatum
08 oktober 2012
Trefwoorden
ArbeidsmarktpositieEmancipatieVrouwen
Aantal pagina's
105
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0610 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-18
Uitgever
SCP, Commissie Monitoring Talent naar de Top

Ook beschikbaar als e-book (e-pub). Ga hiervoor bijvoorbeeld naar eBook.nl.

Sinds 2008 hebben bijna 200 bedrijven en non-profitorganisaties het Charter Talent naar de Top ondertekend. Het charter is bedoeld om meer vrouwen in topfuncties te krijgen. Deelname aan het charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Organisaties die het charter ondertekenen, bepalen hoeveel vrouwen zij over een aantal jaren in de top willen hebben en welke maatregelen ze nemen om dat doel te bereiken. Ieder jaar moeten de charterondertekenaars aan de Commissie Monitoring Talent naar de Top rapporteren over de voortgang van het aantal vrouwen in de (sub)top en de maatregelen die zij hebben genomen om dat te stimuleren.

In deze Monitor Talent naar de Top 2011, die het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Commissie Monitoring Talent naar de Top samen uitbrengen, blijkt dat in 2011 het aantal vrouwen in de top van alle charterorganisaties tezamen nauwelijks is toegenomen. Bij ruim de helft van de charterondertekenaars is het aantal vrouwen in de top wel toegenomen. Sommigen hebben hun streefcijfers intussen al behaald. Bij de andere charterondertekenaars was sprake van een stagnatie of afname van het aantal topvrouwen. 

Meer info:

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Monitor Talent naar de Top 2011

Menu