logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Moslim in Nederland 2012. Mieke Maliepaard en Mérove Gijsberts. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2012

Gebruikte bestanden

Leefsituatie allochtone stedelingen: LAS 2004

Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen: SPVA 1998, 2002

Survey integratie minderheden: SIM 2006, 2011

Survey integratie nieuwe groepen: SING 2009

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Moslim in Nederland 2012 / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu