logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Niet te ver uit de kast. Ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland. Saskia Keuzenkamp (red.), Niels Kooiman, Jantine van Lisdonk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2012

Gebruikte bestanden

Acceptatie van homoseksualiteit: HOMO 2011 - 2e herhaalmeting

Roze vragenlijst - Onderzoek onder Homoseksuelen:  RV 2010, RVbis 2011

SCP Leefsituatie-index: SLI 2010

Sociale Veiligheidsmonitor
De Monitor Sociale Veiligheid in de MBO-sector wordt sinds 2002 tweejaarlijks uitgevoerd door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs in opdracht van het Platform Veiligheid van de MBO-raad.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Niet te ver uit de kast / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu