logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. Iris Andriessen, Eline Nievers en Jaco Dagevos. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2012

Gebruikte bestanden

Enquête beroepsbevolking: EBB 2011

Kwalitatief onderzoek
praktijktests, focusgroepgesprekken, diepteinterviews met migrantenorganisaties en een expert meeting; beschreven in de publicatie.

Migrantenorganisaties over imago en arbeidsmarkt: MIA 2012
In aanvulling op de diepte-interviews voor de publicatie  is een enquête gehouden onder migrantenorganisaties. Hierbij is gevraagd hoe het volgens hen gesteld is met hun achterban op de arbeidsmarkt en met het imago van deze achterban in de Nederlandse samenleving:

Doelpopulatie

migrantenorganisaties in Nederland

Soort onderzoek

enquête

Eenheden

organisaties

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

eenmalig

Veldwerkperiode

mei tot en met augustus 2012

Steekproefaantal

er zijn 375 organisaties aangeschreven

Respons

er hebben 50 organisaties deelgenomen (13%): 10 Turks-Nederlandse, 12 Marokkans-Nederlandse, 8 Surinaams-Nederlandse en 5 Antilliaans-Nederlandse, en 15 op meer dan één van de vier grootste migrantengroepen

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Op achterstand / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu