logo

Op zoek naar bewijs

Evaluatieontwerpen onderwijsmaatregelen

Omslag Op zoek naar bewijs voor recensies
22 augustus 2012, pdf, 499kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lex Herweijer Monique Turkenburg
Publicatiedatum
05 september 2012
Trefwoorden
OnderwijsOnderzoekOverheidsbeleid
Aantal pagina's
140
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0618 5
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-22

Steeds vaker wordt aan nieuw beleid de eis gesteld dat de effecten ervan in de praktijk worden onderzocht. De resultaten van zulk evaluatieonderzoek laten zien of het beleid het gewenste resultaat heeft, en kunnen worden gebruikt om beleid zo nodig aan te passen. Dit rapport bevat voor vijftien maatregelen op het terrein van het onderwijs evaluatieontwerpen. In deze ontwerpen wordt in grote lijnen geschetst hoe de evaluatie kan worden aangepakt. Het doel van de evaluatie is niet alleen om te laten zien of een maatregel effect heeft, maar ook om inzichtelijk te maken hoe het effect tot stand komt. De ontwerpen kunnen worden benut bij het uitvoeren van evaluatieonderzoek naar de verschillende maatregelen. 

De evaluatieontwerpen zijn opgesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Op zoek naar bewijs

Menu