logo

Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010

Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010
26 november 2012, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Frans Knol
Publicatiedatum
26 november 2012
Trefwoorden
DemografieSociale ongelijkheidWijkenWonen
Aantal pagina's
98
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0533 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-26

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een lange traditie in het beschrijven van de sociale status van wijken. In 1998 is daarvan voor het laatst verslag gedaan, in de publicatie Van hoog naar laag, van laag naar hoog. Dit rapport leidde tot een dusdanige vraag naar gegevens dat het SCP deze via de website ter beschikking ging stellen.

In deze publicatie is de statusontwikkeling van wijken voor de periode 1998 en 2010 in kaart gebracht. Waar bevinden zich stijgende, dalende en stabiel blijvende wijken? In hoeverre spelen factoren als ouderdom en eigendom van de woning een rol bij de statusontwikkeling van de wijken? Maar ook in hoeverre statusontwikkeling samenhangt met de demografische samenstelling van wijken en of er een verband is tussen statusontwikkeling en zaken als verloedering en overlast in de wijk.

De thema's die in deze publicatie aan bod komen, kunnen een rol spelen in de nog steeds actuele discussie over de ontwikkeling van wijken. De uitkomsten geven meer inzicht in de ontwikkeling van wijken en deze kennis is zowel voor de landelijke als de lokale overheid relevant.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010

Menu