logo

Sturen op geluk

Geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen

Sturen op geluk
01 mei 2012, pdf, 6MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Cretien van Campen Ad Bergsma Jeroen Boelhouwer Jacqueline Boerefijn Linda Bolier
Publicatiedatum
23 mei 2012
Trefwoorden
OverheidsbeleidWelzijn
Aantal pagina's
111
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0608 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-13

De economische crisis loopt gelijk op met de idee dat het in ons in sociaal opzicht steeds slechter afgaat. Hufterigheid en verruwing grijpen om zich heen en we hebben weinig vertrouwen in de toekomst. Is dat eigenlijk geen ideale voedingsbodem voor een overheidsbeleid dat geluk wil stimuleren? Immers: kunnen we het geldgebrek als gevolg van de economische crisis niet compenseren door onze schaarse middelen te besteden aan zaken die een hoger rendement in de vorm van meer geluk opleveren?

Zo eenvoudig is dat overigens niet: de Nederlandse overheid stuit op de moeilijkheid dat de ruimte voor verbetering beperkt is. Verreweg de meeste Nederlanders zeggen van zichzelf dat ze gelukkig zijn. Hoe kan je in een land dat een hele reeks fraaie statistieken kan voorleggen, nog komen tot substantiële verbeteringen van het geluksgevoel?

In deze bundel, die een weerslag vormt van de SCP-conferentie 'Sturen op geluk' uit november 2011, wordt vanuit de economie en de sociale wetenschappen een poging gedaan deze vraag te beantwoorden. Er worden actuele geluksbevorderende initiatieven beschreven in gemeentebeleid, gezondheidszorg, werk en onderwijs.

Meer info:

Menu