logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Tevreden met pensioen. Veranderende inkomens en behoeften bij ouderen. Arjan Soede. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2012

Gebruikte bestanden

Budgetonderzoek: BO 1980-2004

European Union - Statistics on Income and Living Conditions: EU-SILC 2005-2010

Inkomenspanelonderzoek: IPO 1995-2010

Permanent onderzoek naar de leefsituatie: POLS 2003, 2004

Sociaal-economisch panelonderzoek: SEP 1987-2002

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Tevreden met pensioen / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu