logo

Van Anciaux tot Zijlstra

Cultuurparticipatie en cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen (proefschrift)

Van Anciaux tot Zijlstra
14 februari 2012, pdf, 4MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Quirine van der Hoeven
Publicatiedatum
14 februari 2012
Trefwoorden
CultuurOverheidsbeleid
Aantal pagina's
488
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0583 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-6

In de periode 1999-2009 was het stimuleren van de cultuurparticipatie een belangrijke doelstelling van het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. Aan beide zijden van de grens waren er in die periode programma's om de cultuurdeelname te bevorderen, zoals het Actieplan Cultuurbereik (2001), en het Tienpuntenplan voor cultuurparticipatie (2007) in Nederland en het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2001) en het Participatiedecreet (2008) in Vlaanderen.
 
Dit onderzoek vergelijkt het cultuurparticipatiebeleid van de Nederlandse Rijksoverheid en dat van de Vlaamse Gemeenschap. Tot welke resultaten leidden de verschillende benaderingen in Nederland en Vlaanderen? Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen gaat het onderzoek terug tot de jaren zestig van de twintigste eeuw, toen de eerste stappen naar een Vlaams cultuurbeleid werden gezet.

De publicatie De Grens als Spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen (2005) diende als basis voor dit onderzoek. Die werd uitgegeven door het SCP, waar de auteur ook tijdelijk werkzaam was.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Van Anciaux tot Zijlstra

Menu