logo

Versterking data-infrastructuur sport

Dataverzameling en kennisontsluiting voor het sportveld

Versterking data-infrastructuur sport
05 juni 2012, pdf, 973kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Annet Tiessen-Raaphorst Jos de Haan
Publicatiedatum
27 juni 2012
Trefwoorden
OnderzoekSport
Aantal pagina's
134
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0613 0
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-15

Het sportonderzoek heeft in het afgelopen decennium een snelle ontwikkeling doorgemaakt en is voor verdere groei gebaat bij een versterking van de data-infrastructuur. Een totaaloverzicht van reeds beschikbare en van gewenste data voor het monitoren van ontwikkelingen in de sport ontbreekt echter en de ontsluiting van gegevens is beperkt. Op verzoek van de directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) advies over de versterking van de data-infrastructuur voor de sport. Dit advies richt zich op drie onderdelen:

  1. Inventarisatie van relevante kengetallen voor de sport op landelijk niveau en selectie van een beperkt aantal kernindicatoren daaruit; 
  2.  aanvullende dataverzameling ten behoeve van kengetallen en kernindicatoren;
  3. de inrichting van een systeem om data te beheren en beschikbaar te stellen (backoffice) en data te ontsluiten (frontoffice).

Dit project is een vervolg op de Kennisagenda Sport 2011-2016.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Versterking data-infrastructuur sport

Menu