logo

Vraag naar arbeid 2011

Vraag naar arbeid 2011
12 januari 2012, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Marian de Voogd-Hamelink
Publicatiedatum
14 februari 2012
Trefwoorden
Arbeid
Aantal pagina's
118
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0601 7
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-7

Voor een goed inzicht in de positie van werknemers op de arbeidsmarkt is het belangrijk te weten welk personeelsbeleid hun werkgevers voeren. Deze publicatie laat zien hoe dat beleid de afgelopen tien jaar veranderde. Ze brengt in kaart hoe de in- en uitstroom van personeel zich in verschillende bedrijfssectoren ontwikkelde. Wat er is gedaan aan de beloning, de scholing en de afstemming tussen arbeid en privé bij werknemers. Ook is er bijzondere aandacht voor het beleid dat zich richt op oudere werknemers.

Deze publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder bijna drieduizend werkgevers, dat het SCP sinds 2010 beheert. Deze studie wordt iedere twee jaar herhaald.

Meer info:

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Vraag naar arbeid 2011

Menu