logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Vraag naar Arbeid 2011. Edith Josten, Jan Dirk Vlasblom, Marian de Voogd-Hamelink. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2012

Gebruikte bestanden

Arbeidsvraagpanel: AVP 1995-2009

CBS Statline

Enquête beroepsbevolking: EBB 1990-2010

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Vraag naar arbeid 2011 / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu