logo

Waar voor ons belastinggeld?

Prijs en kwaliteit van publieke diensten

Waar voor ons belastinggeld?
15 december 2011, pdf, 5MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Bob Kuhry Flip de Kam Ab van der Torre Frank van Tulder Evelien Eggink Evert Pommer Jos Blank Lex Herweijer
Publicatiedatum
11 januari 2012
Trefwoorden
Collectieve sectorKosten-batenanalyseOverheidsuitgaven
Aantal pagina's
205
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0596 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2012-2

In dit onderzoek nemen wij zeven publieke diensten onder de loep: primair en voortgezet onderwijs, ziekenhuiszorg, extramurale en intramurale verpleging en verzorging, politie en rechtspraak. De kosten van deze diensten stegen in de periode 1995-2010 meestal veel sneller dan de hoeveelheid product, ook nadat rekening is gehouden met de invloed van de geldontwaarding. De kostprijs per eenheid product - een behandeling in het ziekenhuis, het onderwijs aan een leerling op de basisschool, enzovoort - nam dus voortdurend verder toe. Valt de hogere kostprijs te verklaren door een verbetering van de kwaliteit en door een grotere doeltreffendheid van de dienstverlening? Daarvan blijkt in het algemeen geen sprake te zijn. De waardering bij de gebruikers van de onderzochte diensten bleef constant of daalde zelfs in bepaalde gevallen. Aanbieders klagen regelmatig dat hun dienstverlening door gebrek aan middelen onder druk staat. Berichtgeving in de media heeft soms een uitgesproken negatieve teneur. Als dat allemaal zo is, rijst onvermijdelijk de vraag: waar is al dat in de afgelopen vijftien jaar beschikbaar gekomen extra geld dan gebleven?

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Waar voor ons belastinggeld?

Menu