logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Aanbod van arbeid 2012. J.D. Vlasblom, E.J.C. Josten, A.M. de Voogd-Hamelink. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, april 2013

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP1990-2010

CBS Statline

Enquête beroepsbevolking: EBB 1981-2011

Eurostat: EBB-gegevens 1990-2010 

Toekomst van de arbeid survey: TAS 1999

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Aanbod van arbeid 2012 / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu