logo

Bijlage Gebruikte databestanden

30 maart 2012

Burgerperspectieven 2013|2. Josje den Ridder, Hanneke Posthumus en Paul Dekker. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2013

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008/1 - 2013/2

Eurobarometers: EB78.4 najaar 2012

 

 

Menu