logo

Bijlage Gebruikte databestanden

30 maart 2012

Burgerperspectieven 2013|3. Josje den Ridder, Hanneke Posthumus en Paul Dekker. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2013

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008/1 - 2013/3

Eurobarometers: EB50 tot en met 79 (2001 - 2013); EB69.2 (maart-april 2008), EB79.3 (mei 2013)

International Social Survey Programme: ISSP 2009: Social Inequality IV 

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 1971 tot en met 2012

 

 

Menu