logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Burgerperspectieven 2013 | 4. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Paul Dekker, Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen, mmv Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2013

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2013|4

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975 - 2012/2013

Eurobarometers: EB70, EB78.1 (voorjaar 2013), Special EB (408)

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 2012 

Progressiviteit en Conservatisme: 1970

Menu