logo

Burgers over de kwaliteit van publieke diensten

Een terugblik op 2002-2010

Burgers over de kwaliteit van publieke diensten_web
16 december 2013, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Evelien Eggink Debbie Verbeek-Oudijk Evert Pommer
Publicatiedatum
17 december 2013
Trefwoorden
Collectieve sectorDoelmatigheidKwaliteitProductiviteitVoorzieningen
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0678 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-35
Deze publicatie is alleen elektronisch verkrijgbaar, als pdf.

De kwaliteit van de publieke dienstverlening krijgt veel aandacht in het overheidsbeleid. De bevolking vraagt om meer diversiteit en kwaliteit van de dienstverlening en de overheid stelt hier steeds hogere eisen aan. Ook het huidige kabinet staat een dienstbare overheid voor waarin burgers centraal staan. Zo moet de burger kunnen rekenen op een goede leraar voor de klas en een hoge kwaliteit van zorg.
Dit rapport doet verslag van de door burgers ervaren kwaliteit van de publieke dienstverlening in de periode 2002-2010. Het is daarmee een historische terugblik die inzichten meegeeft voor het werken aan kwaliteit van dienstverlening in de toekomst. In het onderzoek zijn burgers bevraagd over de kwaliteit van een groot aantal diensten die de overheid levert. Er is steeds een onderscheid gemaakt tussen de gebruikers en de niet-gebruikers van deze publieke voorzieningen. Het vergelijkende perspectief staat in deze studie dus voorop: door in het onderzoek een groot aantal publieke diensten te betrekken, kan worden nagegaan welke beter en welke slechter presteren op uiteenlopende aspecten van kwaliteit.
De uitkomsten zijn gebaseerd op enquêtes over de kwaliteit van de publieke dienstverlening die het SCP in 2002, 2006 en 2010 uitvoerde. De resultaten vonden deels al hun weg in eerdere SCP-rapporten, maar in deze studie worden ze meer systematisch geanalyseerd vanuit het bredere perspectief van kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het rapport is niet bedoeld als formele evaluatie van het gevoerde kwaliteitsbeleid van de overheid of van de kwaliteitszorg in de publieke sector in het vorige decennium. Wel zijn de inzichten uit deze studie een aangrijppunt voor toekomstige verbeteringen

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Burgers over de kwaliteit van publieke diensten

Menu