logo

De dorpenmonitor

Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

Dorpenmonitor
25 april 2013, pdf, 6MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Anja Steenbekkers Lotte Vermeij (red.)
Publicatiedatum
02 mei 2013
Trefwoorden
LeefomgevingLeefsituatiePlattelandTevredenheid
Aantal pagina's
337 p.
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0634 5
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-10

In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun leefomgeving is gewerkt aan vitale en leefbare dorpen. Het vernieuwde platteland heeft echter verschillende gezichten. Terwijl een deel van de dorpen zich met succes ontwikkelt tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid, hebben andere dorpen te maken met bevolkingsafname en achteruitgang.

De dorpenmonitor biedt inzicht in recente veranderingen in de leefsituatie van de 5,3 miljoen bewoners van het Nederlandse platteland. Aan de hand van uiteenlopende statistische bronnen behandelen we thema’s variërend van onderwijs, arbeid, veiligheid en mobiliteit tot gezondheid, burgerparticipatie en burencontacten.

We gaan op zoek naar verschillen op het platteland en maken onderscheid tussen grote dorpen en kleine dorpen en tussen dorpen bij de stad en afgelegen dorpen. Speciale aandacht gaat uit naar het ‘echte’ platteland, de kleine afgelegen dorpen. We schetsen hoe de leefsituatie van de bijna twee miljoen bewoners van deze dorpen samenhangt met de aanwezigheid van landschappelijke schoon en met het voorkomen van bevolkingsafname.

De dorpenmonitor is vervaardigd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het is een vervolg op Thuis op het platteland, dat verscheen in 2006.

Meer informatie:

Menu