logo

Bijlage A Gebruikte databestanden

05 januari 2012

De dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners. Anja Steenbekkers , Lotte Vermeij (red.) . Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2013

Gebruikte bestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO 2003, 2007

ABF-monitor - Woonmilieudatabase: WMD 1998-2008

CBS statistieken: bodemstatistiek: 2003-2010; nabijheidsstatistiek: 2006-2011; zie kerncijfers op de CBS-site

CBS Statline

Cohortonderzoek onderwijsloopbanen 5-18: COOL  2007, 2011

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1996-2010

Enquête beroepsbevolking: EBB 2001, 2002, 2009

Geomarktprofielen: GMP 2002, 2006

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2001, 2005, 2009

Integrale veiligheidsmonitor: IVM 2009

Leerling- en schoolregistraties basis- en voortgezet onderwijs - Dienst uitvoering onderwijs : DUO-CFI 2005, 2009 en 2012

Meetinstrument Sociale uitsluiting: MSU 2010

Mobiliteitsonderzoek Nederland: MON 2005

Nederlanders over het platteland: NOP 2007

Onderzoek Verplaatsingsgedrag: OVG 2002

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland: OViN 2010

Permanent onderzoek naar de Leefsituatie - gezondheidsmodule: POLS 1997-2010

SCP Leefsituatie-index: SLI 1997, 1999, 2002, 2004, 2006, 2010

Survey integratie nieuwe groepen: SING 2009

Woningbehoefteonderzoek: WBO 1998, 2002

Woononderzoek Nederland: WoON, 2006, 2009

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / De dorpenmonitor / Bijlage A Gebruikte databestanden

Menu