logo

De sociale staat van Nederland 2013

De sociale staat van Nederland 2013
25 november 2013, pdf, 17MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Evert Pommer Nathalie Sonck
Publicatiedatum
11 december 2013
Trefwoorden
BevolkingEconomieLeefsituatieMaatschappelijke ontwikkelingTevredenheidWelzijn
Aantal pagina's
334
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0685 7
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-30

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in De sociale staat van Nederland 2013. Deze vraag beantwoorden we aan de hand van een beschrijving van belangrijke levensgebieden. In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrijven we niet alleen hoe Nederland en de Nederlanders er nu voor staan, maar ook welke veranderingen zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan in de kwaliteit van leven en hoe Nederland presteert in vergelijking met de Europese buren.
De tijden van voortdurende economische groei liggen alweer enkele jaren achter ons en voor 2014 staan grote bezuinigingen op stapel. Dat moet gevolgen gaan hebben voor de kwaliteit van leven van veel Nederlanders.
In de vorige editie van de SSN, twee jaar geleden, was het effect van de economische crisis nog maar weinig zichtbaar in de leefsituatie van de meeste burgers. We zijn nu twee jaar verder: hoe is de stand van zaken nu? Wie heeft er al wel last van de crisis en wie niet? Op welke terreinen zijn de gevolgen het meest zichtbaar?
De SSN bestrijkt vele maatschappelijke terreinen: publieke opinie, onderwijs, inkomen en werk, gezondheid en zorg, maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding, sociale veiligheid en wonen. Door deze uiteenlopende thema's in samenhang te beschrijven, door ze te plaatsen in de economische en demografische ontwikkelingen in onze samenleving en door de trends in de tijd weer te geven komen we tot een beeld van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking.
We besteden ook aandacht aan afzonderlijke groepen. De mogelijkheden, kansen en voorkeuren die mensen hebben voor de inrichting van hun leven blijken dan te verschillen.
We kijken ook naar kwetsbare groepen die minder dan anderen delen in de welvaart en het welzijn van Nederland. Hebben zij meer last van de crisis dan anderen?

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / De sociale staat van Nederland 2013

Menu