logo

De studie waard

Een verkenning van mogelijke gedragsreacties bij de invoering van een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs

De studie waard
07 juni 2013, pdf, 538kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Monique Turkenburg Lex Herweijer Jaco Dagevos m.m.v. Iris Andriessen Lenie van den Bulk (CED-groep)
Publicatiedatum
07 juni 2013
Trefwoorden
Hoger onderwijsInkomenOverheidsuitgavenWetenschappelijk onderwijs
Aantal pagina's
103
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0664 2
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-17
Mogelijk komt er een sociaal leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs; ook zijn er plannen om de ov-voorziening voor studenten te versoberen. Dit onderzoek verkent de gedragsreacties die studenten in het hoger onderwijs kunnen gaan vertonen – en de overwegingen daarbij – als de plannen worden ingevoerd.

Het onderzoek laat zien dat ook onder een sociaal leenstelsel jongeren zullen gaan studeren. Wel zal men vanuit een leenaversie het lenen zo lang mogelijk willen uitstellen en dat vergt op uiteenlopende terreinen gedragsaanpassingen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dit onderzoek op verzoek van het ministerie van OCW verricht.

Menu