logo

De weg naar maatschappelijke ondersteuning

Een onderzoek naar de kanteling in tien gemeenten

De weg naar maatschappelijke ondersteuning
20 november 2013, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Maaike den Draak (SCP) Wouter Mensink (SCP) Mary van den Wijngaart (IVA/Lokaal Centraal) Mariska Kromhout (SCP)
Publicatiedatum
12 december 2013
Trefwoorden
EvaluatiesGemeentenMaatschappelijke ondersteuningParticipatieWMO
Aantal pagina's
193
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0686 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-31

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als belangrijkste doel mensen te laten participeren in de maatschappij. Degenen die daarbij ondersteuning nodig hebben, kunnen daarvoor terecht bij hun gemeente. De Wmo probeert een omslag of ‘kanteling’ te bewerkstelligen in de denk- en werkwijze bij het bieden van dergelijke ondersteuning. Het accent zou moeten verschuiven naar vraag- en resultaatgericht werken, maatwerk, eigen kracht en verantwoordelijkheid en wederkerigheid. Hoe de gemeenten dit uitvoeren, mogen zij zelf bepalen.

Deze publicatie beschrijft voor tien gemeenten of en hoe zij daadwerkelijk die nieuwe weg naar ondersteuning zijn ingeslagen en in hoeverre zij de adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben overgenomen. Het rapport biedt ook ruimte aan de ervaringen van direct betrokkenen: burgers die een beroep op de gemeente hebben gedaan en de mensen die namens de gemeente met hen in gesprek gaan.

 
Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de tweede evaluatie van de Wmo (2010 t/m 2012), op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / De weg naar maatschappelijke ondersteuning

Menu