logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Een onzeker perspectief: vooruitzichten van tijdelijke werknemers. Eerste resultaten uit het Arbeidsaanbodpanel, najaar 2012. Jan Dirk Vlasblom, Edith Josten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2013

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 2012
 
CBS Statline: gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking 2001-2012
 
Menu