logo

Gemeentelijk Wmo-beleid 2010

Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten

Gemeentelijk Wmo-beleid 2010
18 april 2013, pdf, 998kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Frieke Vonk Mariska Kromhout Peteke Feijten Anna Maria Marangos
Publicatiedatum
08 mei 2013
Trefwoorden
EvaluatiesGemeentenPersoonsgebonden budgetWelzijnWMO
Aantal pagina's
114
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0651 2
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-8

Sinds 1 januari 2007 voeren gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Het SCP evalueert deze wet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit deelrapport geeft een landelijk beeld van hoe het lokale Wmo-beleid er volgens gemeenten in 2010 uitzag. Dit zetten we af tegen de bedoelingen van de wetgever. Ook vergelijken we 2010 met de invoeringsjaren 2007/2008.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Gemeentelijk Wmo-beleid 2010

Menu