logo

Het persoonsgebonden budget in de AWBZ

Monitor 2012

Pgb-Monitor
15 november 2013, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ab van der Torre Ingrid Ooms Mirjam de Klerk
Publicatiedatum
15 november 2013
Trefwoorden
AWBZOverheidsuitgavenPersoonsgebonden budgetZorg
Aantal pagina's
106
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0657 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-18

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee mensen zelf een professionele of niet-professionele zorgverlener kunnen regelen en betalen. De uitgaven voor AWBZ-pgb’s zijn vanaf de invoering van het pgb tot en met 2011 jaarlijks sterk gestegen. De toenmalige staatssecretaris van het ministerie van VWS heeft in 2011 pgb-maatregelen afgekondigd om de opmars van de pgb-uitgaven een halt toe te roepen en een aantal aannames gedaan over de gevolgen van deze maatregelen. In deze monitor worden de ontwikkelingen van het gebruik van en de uitgaven voor pgb’s in kaart gebracht, wordt de omslag in het pgb-gebruik en de daarbij behorende uitgaven beschreven en wordt getoetst of de aannames van de staatssecretaris kloppen.

Dit rapport brengt in beeld hoe het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget voor AWBZ-zorg zich de laatste jaren ontwikkelde. In de analyse staan de pgb-maatregelen die op 1 januari 2012 ingingen centraal. Het ministerie van VWS formuleerde een aantal aannames over het effect van deze maatregelen, die in de PGB-monitor AWBZ 2012 worden getoetst.

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Het persoonsgebonden budget in de AWBZ

Menu