logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Kunstminnend Nederland? Interesse en bezoek, drempels en ervaringen. Het culturele draagvlak, deel 12. Andries van den Broek. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2013

Gebruikte bestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO 1995, 1999, 2003, 2007

AVO-vervolgonderzoek Cultuur - Receptieve cultuurparticipatie:  RCP 2009

Eurobarometers: EB 68.1 september-november 2007

Survey of Public Participation in the Arts: SPPA 2008
De Amerikaanse survey naar publieksparticipatie in de kunst is een periodiek onderzoek naar het bijwonen van optredens,  museumbezoek en  het lezen van literatuur. Ook wordt gevraagd naar passieve beleving van kunst via radio, tv en internet en actieve deelname aan kunstzinnige activiteiten zoals  koorzang of fotografie.
De SPPA wordt afgenomen als onderdeel van de doorlopende Current Population Survey van  het U.S. Bureau of the Census.
Meer informatie via National Endowment for the Arts.
Veldwerkperiode: 18-24 mei 2008
Doelpopulatie: niet-institutionele bevolking van de Verenigde Staten van 18 jaar en ouder
Opdrachtgever: National Endowment for the Arts (NEA)
Dataverzameling: US Bureau of Census

 

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Kunstminnend Nederland / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu