logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Lasten onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld. Michiel Ras, Debbie Verbeek-Oudijk, Evelien Eggink. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juli 2013

Gebruikte bestanden

Centrum Indicatiestelling Zorg - analysebestanden: CIZ 2005-2011

Zorgcijfersdatabank: CVZ 2013
De website van het College voor Zorgverzekeringen met informatie over de ontwikkeling van de zorgkosten in Nederland over de afgelopen vijf jaar. De gegevens zijn afkomstig van zorgverzekeraars en zorgkantoren en hebben betrekking op de uitgaven die samenhangen met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Lasten onder de loep / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu