logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen voor gezinnen met kinderen. Stella Hoff, Arjan Soede. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2013

Gebruikte bestanden

Armoede en sociale uitsluiting van kinderen: ASOUK 2008

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2000 - 2011

Menu