logo

Nieuw in Nederland

Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen

Nieuw in Nederland
09 juli 2013, pdf, 4MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mérove Gijsberts (SCP) Marcel Lubbers (RU)
Publicatiedatum
09 juli 2013
Trefwoorden
ArbeidsmarktImmigratieIntegratieLeefsituatie
Aantal pagina's
162
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0655 0
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-14

Hoe gaat het met Bulgaren en Polen nadat ze net naar Nederland zijn gemigreerd? Er is in deze studie onder meer aandacht voor hun positie op de arbeidsmarkt, hun beheersing van de Nederlandse taal en hun sociale contacten en opvattingen. Hun situatie in Nederland wordt vergeleken met die in het land van herkomst en we gaan in op het verblijfsperspectief van deze recent gemigreerde Bulgaren en Polen. Zijn ze van plan in Nederland te blijven of hebben ze een tijdelijk verblijf voor ogen? Informatie uit een survey gehouden onder Bulgaren en Polen binnen anderhalf jaar nadat zij zich in de Nederlandse bevolkingsregisters inschreven, vormde de basis voor deze publicatie.

Deze studie is vervaardigd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Directie Integratie en Samenleving.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Nieuw in Nederland

Menu