logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Nieuw in Nederland. Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen. Mérove Gijsberts (SCP) en Marcel Lubbers (RU). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juli 2013

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Enquête beroepsbevolking: EBB 2006, 2010

European Social Survey:  2006, 2008 en 2010 (3e, 4e en 5e ronde); European Social Survey Round 3, 4, and 5 Data (2006, 2008 and 2010). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data

Eurostat

Socio-Cultural Integration Processes among new immigrants in Europe: SCIP-NL 2011

 

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Nieuw in Nederland / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu