logo

Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie

Deelrapport mensen met een lichamelijke beperking (tweede Wmo-evaluatie)

Mensen met een lichamelijke beperking
05 september 2013, pdf, 780kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jolien Hofstede (NIVEL) Mieke Cardol (NIVEL) Mieke Rijken (NIVEL)
Publicatiedatum
30 september 2013
Trefwoorden
AWBZHuishoudelijke verzorgingMaatschappelijke ondersteuningMensen met een beperkingWMO
Aantal pagina's
56
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0676 5
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-24

Mensen kunnen in het dagelijks leven behoefte hebben aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij het huishouden of het zich verplaatsen. Zij kunnen daarvoor bij hun gemeente een aanvraag indienen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een beroep doen op hun eigen netwerk. Dit rapport beschrijft het gebruik van diverse vormen van ondersteuning door mensen met een lichamelijke beperking  en verschuivingen die hierin optraden in de periode 2005-2011. Ook wordt nagegaan in hoeverre deze ondersteuning samenhangt met de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de tweede evaluatie van de Wmo (2010-2012), op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie

Menu