logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie. Tweede Wmo-evaluatie; Deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen. Jolien Hofstede (NIVEL), Mieke Cardol (NIVEL), Mieke Rijken (NIVEL). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau| Nivel, september 2013

Gebruikte bestanden

Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten: NPCG 2006-2012
Menu