logo

Samen scholen

Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Samen scholen
04 september 2013, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lex Herweijer Ria Vogels
Publicatiedatum
23 september 2013
Trefwoorden
OnderwijsOpvoedingParticipatieSchool
Aantal pagina's
170
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0671 0
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-25

Samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. Door de school te steunen, kunnen ouders bijdragen aan de leerprestaties van hun kinderen. Dit rapport gaat over deze samenwerking, waarbij de aandacht in de eerste plaats uitgaat naar de kant van de ouders. Verschillende elementen van de samenwerking komen aan bod: steun van ouders thuis, activiteiten die zij doen op school, opvattingen over afbakening van verantwoordelijkheden en afspraken over rechten en plichten, en communicatie tussen ouders en school. Hoe ouders de samenwerking met de school zien en invullen, hangt voor een deel samen met hun opvattingen over de doelen van opvoeding en onderwijs. Dit rapport bespreekt daarom ook deze opvattingen, en gaat na of er onder ouders draagvlak is voor onderwijsdoelstellingen als verhoging van het prestatieniveau en het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. Leraren en schoolleiders/managers zijn gevraagd te reflecteren op de opvattingen van ouders en in te gaan op hun eigen ervaringen met betrekking tot de samenwerking.
Voor dit onderzoek is een enquête gehouden onder ouders van leerlingen en studenten in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Met leraren en schoolleiders/managers uit deze onderwijssectoren zijn groepsgesprekken gehouden. 

Let op: voor de gedrukte versie is een erratum verschenen.


Menu