logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Samen Scholen. Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Lex Herweijer, Ria Vogels m.m.v. Iris Andriessen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2013

Gebruikte bestanden

Kwaliteit van het funderend onderwijs: KFO 2000

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid: EOB 2012

Opvoeden in Nederland: OIN 2010

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Samen scholen / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu