logo

Terecht in de jeugdzorg

Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik

Terecht in de jeugdzorg
14 januari 2013, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Sander Bot (red.) Simone de Roos Klarita Sadiraj Saskia Keuzenkamp Angela van den Broek Ellen Kleijnen
Publicatiedatum
31 januari 2013
Trefwoorden
JeugdzorgJongerenOpvoeding
Aantal pagina's
154
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0629 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-2

Over het algemeen gaat het goed met de jeugd in Nederland. Maar er zijn ook problemen: ieder jaar weer blijkt het gebruik van jeugdzorgvoorzieningen te zijn toegenomen. Het is belangrijk om zicht te hebben op wie de gebruikers van deze voorzieningen zijn, ook met het oog op het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg door de gemeenten vanaf 2015. Wat zijn bijvoorbeeld de kenmerken van de gebruikers? Welke problemen ervaren zij? Is er veel overlap in het gebruik van verschillende voorzieningen? En welke redenen zijn er om wel of geen gebruik te maken van jeugdzorg? Het beantwoorden van dergelijke vragen is niet eenvoudig, onder andere omdat de jeugdzorgsector op dit moment nogal gefragmenteerd is.
Sinds 2011 beschikt het SCP over gegevens omtrent problemen bij jeugdigen en hun opvoeders, en hun jeugdzorggebruik, vanuit een grootschalige en representatieve enquĂȘte onder ouders van jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Deze gegevens maken het mogelijk om in samenhang onderzoek te doen naar het jeugdzorggebruik in de verschillende sectoren. In dit rapport wordt inzicht gegeven in het voorkomen van problemen en de samenhang hiervan met zorggebruik. We doen dit aan de hand van twee centrale vragen. Wat zijn de determinanten van het ontstaan van ernstige kind- en opvoedproblematiek? En: welke samenhang is er tussen gerapporteerde problemen en jeugdzorggebruik?

Sander Bot studeerde sociale- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. In 2007 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar drinkgedrag in groepen jeugdigen. Van 2010 tot eind 2012 werkte hij als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Terecht in de jeugdzorg

Menu