logo

Verdeling historische middelen jeugdzorg

Opgesteld in opdracht van de ministeries van VWS en BZK

Verdeling historische middelen jeugdzorg mei 2013
28 juni 2013, pdf, 1MB
Auteur(s)
Evert Pommer Klarita Sadiraj m.m.v. Cebeon
Publicatiedatum
28 juni 2013
Trefwoorden
GemeentenJeugdzorgOverheidsuitgaven
Aantal pagina's
23
Uitgever
SCP, Cebeon
Deze publicatie is uitsluitend als pdf te downloaden en niet in de verkoop.


Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Cebeon ontwikkelen in opdracht van de ministeries van VWS en BZK een model voor de verdeling van middelen voor de jeugdzorg over gemeenten. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning voor de jeugd. In 2015 krijgen gemeenten het historisch budget toegekend van de middelen die nu nog door rijk, provincies en verzekeraars aan jeugdzorg worden uitgegeven. In dit document worden de uitkomsten gepresenteerd van de voorlopige historische verdeling van middelen voor de jeugdzorg voor 2015. Deze zijn eveneens opgenomen in de Meicirculaire gemeentefonds 2013. De definitieve historische verdeling zal worden vastgesteld in de Meicirculaire 2014. Vanaf 2016 moeten gemeenten geleidelijk overgaan op een budget, dat wordt vastgesteld op basis van een objectief verdeelmodel,  dat momenteel door SCP en Cebeon wordt ontwikkeld. De voorlopige uitkomsten van dit verdeelmodel zullen worden opgenomen in de Meicirculaire 2014 en de definitieve in de Meicirculaire 2015.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Verdeling historische middelen jeugdzorg

Menu