logo

Werk aan de wijk

Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid

Werk aan de wijk
03 oktober 2013, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Matthieu Permentier Jeanet Kullberg Lonneke van Noije
Publicatiedatum
30 juli 2013
Trefwoorden
AchterstandsbestrijdingSociale problemenWijkenWonen
Aantal pagina's
134
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0663 5
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2013-15

In 2007 maakte toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar het Actieplan Krachtwijken bekend. Dat beoogde in tien jaar tijd markante verbetering te bereiken in veertig achterstandswijken op het gebied van wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid. In deze publicatie leest u eerst hoe het de bewoners van de aandachtswijken sociaal-economisch is vergaan. Zijn er kansen voor sociale stijging? In hoeverre kampen de wijken met selectieve migratie: lage inkomens die instromen en hogere inkomens die uitstromen?Het meest benieuwd waren we naar de effectiviteit van het krachtwijkenbeleid om de leefbaarheid, veiligheid en sociaal-economische positie van de veertig aandachtswijken te verbeteren. Die werd geëvalueerd met een quasi-experimentele onderzoeksopzet. Afzonderlijk toetsten wij de effectiviteit van de wijkinterventies herstructurering, de verkoop van sociale huurwoningen en een pakket sociale maatregelen.

Let op: voor de gedrukte versie is een erratum verschenen. 

Studiemiddag

Op 4 februari 2014 organiseerde het SCP een studiemiddag over toekomstig onderzoek naar wijkenbeleid.Het verslag van deze studiemiddag ‘Blinde vlekken voor wijksuccessen’ kunt u hier downloaden.


Menu