logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp’ers. Notitie ten behoeve van de IBO-werkgroep zzp. Edith Josten, Jan Dirk Vlasblom, Cok Vrooman. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2014

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 1986-2012

Arbeidsvraagpanel: AVP 2011-2012; 2013-2014

CBS Statline

Enquête beroepsbevolking: EBB 2003-2012

Integraal Huishoudensinkomen: IHI 2003-2012
De IHI-bestanden van het CBS bevatten informatie over huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 31 december van het onderzoeksjaar, hun inkomensbronnen en de hoogte van het huishoudinkomen. De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties, onder meer van de belastingdienst. Meer informatie over deze bestanden bij het CBS.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Bevrijd of beklemd? / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu