logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Burgermacht op eigen kracht? Pepijn van Houwelingen, Anita Boele, Paul Dekker. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2014

 

Gebruikte bestanden

Onderzoek burgerparticipatie: BP 2012 

CBS statistieken: zie kerncijfers op de CBS-site

CBS Statline

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2010

European Social Survey: ESS 2010, 2012

European Values Study: EVS 2008

International Social Survey Programme:  ISSP 2004: Citizenship

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 1971-2012

SCP Leefsituatie-index: SLI 2010, 2012

Survey integratie minderheden: SIM 2006

Tijdbestedingsonderzoek: TBO 1975-2011

 

Menu