logo

Bijlage Gebruikte databestanden

28 maart 2014

Burgerperspectieven 2014|2. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Lonneke van Noije, Josje den Ridder en Hanneke Posthumus. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2014

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2014|2

Eurobarometers: Special EB 415 (EB 81)

Menu