logo

De WMO in beweging

Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012

De Wmo in beweging
15 mei 2014, pdf, 4MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mariska Kromhout Peteke Feijten Frieke Vonk Mirjam de Klerk Anna Maria Marangos Wouter Mensink Maaike den Draak Alice de Boer m.m.v. Jurjen Iedema
Publicatiedatum
28 mei 2014
Trefwoorden
EvaluatiesGemeentenMaatschappelijke ondersteuningWMOZorg
Aantal pagina's
298
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0706 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-13

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel dat mensen zich in huis en buitenshuis kunnen redden en zij in de maatschappij kunnen meedoen. Binnen de kaders van de Wmo maken gemeenten beleid om deze doelen naderbij te brengen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de Wmo voor de tweede keer geëvalueerd. In dit eindrapport beschrijven we de resultaten over de periode 2010 tot en met 2012. Hoe ziet het gemeentelijke Wmo-beleid eruit en welke ervaringen hebben mensen daarmee? Wat doen burgers om elkaar te ondersteunen en welke vormen van hulp gebruiken zij? En worden de doelen zelfredzaamheid en participatie bereikt bij aanvragers van Wmo-voorzieningen?

Over de uitkomsten van dit onderzoek is ook een beknopte samenvatting uitgebracht.

Eerder verschenen al zes deelrapporten: 

Feijten, Peteke, Anna Maria Marangos, Mirjam de Klerk, Alice de Boer en Frieke Vonk (2013). De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012 (Tweede Wmo-evaluatie, deelrapport aanvragers en mantelzorgers). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hofstede, Jolien, Mieke Cardol en Mieke Rijken (2013). Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie. Tweede Wmo-evaluatie: Deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen. Den Haag/Utrecht: Sociaal en Cultureel Planbureau/Nivel.

Mensink, Wouter, Anita Boele  en Pepijn van Houwelingen (2013). Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven: Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten (Tweede Wmo-evaluatie, deelrapport vrijwillige inzet en initiatieven). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vonk, Frieke, Mariska Kromhout, Peteke Feijten en Anna Maria Marangos (2013). Gemeentelijk Wmo-beleid in 2010: Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten (Tweede Wmo-evaluatie, deelrapport gemeentelijk beleid). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Draak, Maaike den, Wouter Mensink, Mary van den Wijngaart en Mariska Kromhout (2013). De weg naar maatschappelijke ondersteuning. Een onderzoek naar de kanteling in tien gemeenten. (Tweede Wmo-evaluatie, deelrapport De kanteling in de Wmo). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Wapstra, Barbara, Lieke Salomé, Nelleke Koppelman (BMC, 2014). De Wmo-uitgaven van gemeenten in 2010. (Tweede Wmo-evaluatie, deelrapport gemeentelijke uitgaven). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / De WMO in beweging

Menu