logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

De Wmo in beweging. Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Frieke Vonk, Mirjam de Klerk, Anna Maria Marangos, Wouter Mensink, Maaike den Draak en Alice de Boer  m.m.v. Jurjen Iedema. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2014

Gebruikte bestanden

CBS Statline 

Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten: NPCG 2006-2012

Sociale samenhang - WMO-participatieonderzoek: 2012

Wmo Aanvragersonderzoek:  2012

Wmo Actorenonderzoek: 2012

Wmo Horizontaliseringsonderzoek: zie Bijlage C

Wmo Nivel-gegevens uit het NPCG: 2012

Wmo Outputmeting - voorzieningenenquête: 2011

Wmo Procesmeting - Gemeentelijke beleidsenquête: 2008, 2009, 2011, 2012, 2013

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / De WMO in beweging / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu